"Pouk je bil nekaj
 novega, nekaj,
 česar še nismo
 imeli."

Kdo smo?

 

Smo samostojna strokovna nevladna organizacija z vizijo in smo razvojni center za obogateno učenje tujih jezikov.

Dijaki me vidijo kot drugačnega učitelja, preko mene imajo pristnejši dostop do jezika in kulture, kar je zelo pomembno pri učenju tujih jezikov in hkrati pripomore k večji motivaciji in veselju do učenja.

David
JEZIKI
 • Angleščina
 • Francoščina
 • Nemščina
 • Italijanščina
 • Španščina
 • Ruščina

Zavod OUTJ is a non-governmental organization which provides enriched foreign language learning programmes to primary and secondary schools in Slovenia. It was founded in April 2015 and it is a member of the National NGO network.

 

Our vision is to enhance the quality of the foreign language teaching process in public schools through the added value of team teaching in intercultural teams and by offering innovative approaches to foreign language teaching such as language in other subjects, language across the curriculum, content-based language learning, interdisciplinary teaching/learning, academic/professional literacy development, etc.

 

We made it our mission to enable Slovenian public schools to preserve, deepen and spread intercultural communication competences of their students and employees by using the cross-curricular approach and collaborative organizational culture as their foundation.

 

Šolam ponujamo storitve tujih učiteljev tujih jezikov.

 

Tuji učitelji izvajajo programe obogatenega učenja tujih jezikov, ki so inovativni prispevek k rednemu tujejezikovnemu pouku šole. 

 

Programi se na šolah izvajajo s timskim sodelovanjem usposobljenega in izkušenega tujega učitelja tujega jezika kot t.i. interkulturnega govorca (intercultural speaker) in enega ali več učiteljev šole ter učnociljno in vsebinsko omogočajo:

 

 • razvijanje medkulturne komunikacijske zmožnosti učencev v avtentičnih učnih situacijah in z avtentičnimi učnimi orodji;
   

 • razvijanje strokovne pismenosti v tujem jeziku pri pouku tujega jezika ali drugega predmeta;
   

 • povezovanje tujega jezika in slovenščine ali tujih jezikov med seboj in druge inovativne učne cilje po dogovoru s šolo.

 

 

Vas zanima več?

Amresh

My main objective is to develop disciplinary literacy for content subjects such as computer science, electronics engineering and mechatronics. My job also involves intercultural education through English language teaching.

"Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen."

 

Johann Wolfgang von Goethe

 

"Človek, ki ne zna nobenega tujega jezika, tudi materinščine ne zna."

 

"The man who knows no foreign language knows nothing of his mother tongue."

 

"Celui qui ne connaît pas les langues étrangères ne connaît rien de sa propre langue."

 

"Chi non conosce le lingue straniere non sa niente della propria."

 

"Quien no conoce los idiomas extranjeros no sabe nada del propio."

 

"Человек, не постигший ни одного иностранного языка, ничего не знает и о своем родном языке."