Tuji učitelji

 

Jedro kolektiva predstavljajo tuji učitelji tujih jezikov, ki izvajajo programe OUTJ na šolah skladno z metodami sodelovalnega in timskega poučevanja.

 

Programi OUTJ so programi, ki jih izvajajo naši tuji učitelji tujih jezikov kot t.i. interkulturni govorci (intercultural speakers), ki imajo poleg akademsko pridobljenega strokovnega znanja tudi intuitivno znanje kulture in jezika, ki ga poučujejo, saj je njihov prvi ali drugi jezik. Z življenjem in delom v Sloveniji so pridobili tudi ustrezno situacijsko znanje (poznavanje naše kulture in jezika ter šolskega sistema in njegovega delovanja), ki jim omogoča razumevanje našega učenca in njegovih jezikovnih in socialnih potreb ter naših učiteljev in njihovih načinov dela. Z dodatnim usposabljanjem v okviru projekta OUTJ so pridobili tudi dodatne pedagoško-didaktične strokovne kompetence za inovativno, potrebam časa in okolja prilagojeno poučevanje tujih jezikov samostojno ali timsko s slovenskimi učitelji tujih jezikov in drugih predmetov.

 

Tako naši tuji učitelji, ki izvajajo inovativne in skrbno pripravljene ter konkretni šoli prilagojene programe OUTJ, združujejo »troje v enem«: kulturno-jezikovne prednosti t.i. domačih govorcev (native speakers), ključni prednostni dimenziji slovenskih učiteljev, tj. poznavanje našega šolstva in našega učenca, ter dodatno strokovno znanje o inovativnih pristopih k pouku tujih jezikov in usposobljenost za timski pouk. Svoje delo zato lahko optimalno prilagodijo tako našemu učencu kot svojim slovenskim součiteljem in ustvarijo presežno kakovost, ki jo ponujamo s svojimi storitvami.

 

Direktor

 

Martin Gvardjančič