Zavod za obogateno učenje tujih jezikov

 

Smo samostojna strokovna nevladna organizacija z vizijo.

 

Postati želimo prepoznavni kot center za obogateno učenje tujih jezikov, ki se hitro in prožno odziva na potrebe šol, upoštevaje pri tem evropske, svetovne in nacionalne razvojne trende, in ki pomembno prispeva k ponudbi in podobi jezikovnega izobraževanja v Sloveniji.

 

Naše dejavnosti vključujejo:

 • priprava in izvajanje obogatitvenih programov tujih jezikov na osnovnih in srednjih šolah,

 • razvojno-raziskovalno delo na področju obogatenega učenja tujih jezikov,

 • svetovanje strokovnim delavcem na področju izobraževanja,

 • priprava in izvajanje tujejezikovnih programov za podjetja,

 • priprava in izvajanje personaliziranih tujejezikovnih programov za posameznike.

 

Naše poslanstvo je slovenskim šolam omogočati, da ohranjajo, poglabljajo in širijo medkulturno sporazumevalno zmožnost učencev in zaposlenih na temeljih vsešolskega pristopa ter sodelovalne organizacijske kulture.

 

Vrednote, ki nas vodijo in povezujejo:

 • znanje

 • inovativnost

 • kakovost

 • odgovornost

 • solidarnost

 • trajnostni razvoj

 • učenje

 • plemenitenje

 • pragmatičnost

 • koristnost

 • inventivnost

 • integriteta