Programi obogatenega učenja tujih jezikov

 

 

Izvajanje obogatenega učenja tujih jezikov je inovativni prispevek k rednemu tujejezikovnemu pouku šole.

 

Izvaja se s timskim sodelovanjem tujega učitelja tujih jezikov kot t.i. interkulturnega govorca (intercultural speaker) in enega ali več učiteljev šole, ki naroča storitev, ter učnociljno in vsebinsko omogoča:

 

  • razvijanje medkulturne komunikacijske zmožnosti učencev v avtentičnih učnih situacijah in z avtentičnimi učnimi orodji;

  • razvijanje strokovne pismenosti v tujem jeziku pri pouku tujega jezika ali drugega predmeta;

  • povezovanje tujega jezika in slovenščine ali tujih jezikov med seboj in druge inovativne učne cilje po dogovoru s šolo.

 

Pred samo izvedbo programa obogatenega učenja tujih jezikov za naročnika opravimo analizo potreb in skladno z ugotovitvami oblikujemo program, ki je prilagojen specifičnim potrebam naročnika. Predizvedbene storitve vključujejo:

 

  • pregled stanja in analizo potreb;

  • oblikovanje predloga optimalnih učnih ciljev ter vsebin in oblik nadstandardnih jezikovnih storitev kot dopolnitve rednih oblik tujejezikovnega pouka na šoli;

  • določitev obsega ter časa in kraja izvajanja storitev;

  • oblikovanje končnega programa storitev ter učnih gradiv in/oz. drugih učnih orodij.

 

Vsem šolam, ki se prvič srečujejo s tovrstnimi programi, ves čas nudimo strokovno podporo v obliki svetovanj, ponujamo pa tudi usposabljanja, ki šolam olajšajo umestitev programa obogatenega učenja tujih jezikov v šolski izvedbeni kurikul in v izvajanje učnega procesa.