Svetovanje

 

Šolam nudimo strokovno podporo pri umestitvi programov obogatenega učenja tujih jezikov v šolski izvedbeni kurikul in v izvajanje učnega procesa.

 

Šolam svetujemo pri oblikovanju učnih ciljev ter vsebin in oblik nadstandardnih jezikovnih storitev kot dopolnitve rednih oblik tujejezikovnega pouka.