Programi profesionalnega razvoja učiteljev

 

Na vaši šoli organiziramo in izvedemo raznovrstne programe profesionalnega razvoja učiteljev, ki jih lahko povsem prilagodimo razpoložljivemu času in predznanju udeležencev.

 

Ponujamo vam programe profesionalnega razvoja učiteljev, ki so neposredno vezani na jezikovno izobraževanje:

 

 • Nove paradigme učenja in poučevanja (tujih) jezikov;

 • Medjezikovne povezave: učenje tujih jezikov s spodbujanjem medjezikovnega prenosa;

 • Razvijanje strokovne pismenosti v tujih jezikih;

 

Ponujamo vam tudi druge programe profesionalnega razvoja učiteljev, in sicer:

 

 • Sodelovati: Zakaj, čemu in kako (Razvijanje sodelovalne organizacijske kulture šole);

 • Sodelovanje med predmeti: Medpredmetne in kurikularne povezave;

 • Sodelovanje med učitelji: Sodelovalno in timsko poučevanje;

 • Opazovanje kot spoznavni postopek in oblika profesionalnega razvija učiteljev;

 • Kolegialno učenje: Kolegialno opazovanje pouka;

 

Časovno lahko usposabljanja prilagodimo vašim potrebam in zahtevam.

 

Usposabljanja lahko potekajo:

 

 • v obliki krajših interaktivnih predavanj (2 uri),

 • predavanjem lahko dodamo delavnico (4 ure),

 • lahko organiziramo celodnevno usposabljanje s predavanji in delavnicami (8 ur),

 • ali pa celoletni cikel usposabljanj, ki ga izvajamo skozi vse leto v treh dneh po izbiri šole (3 x 8 ur).